duminică, 14 februarie 2010

REGULAMENT SAINT GEORGE, CITY OF DEBATE IV

REGULAMENTUL EVENIMENTULUI

Pentru buna desfasurare a competitiei SAINT GEORGE, CITY OF DEBATE IV, va invitam sa parcurgeti si sa semnati urmatorul regulament, destinat construirii unui set comun de norme de conduita pe parcursul evenimentului. Numarul mare de participanti, existenta multor debateri sub 18 ani si scopul educational declarat al acestui eveniment ne indreptatesc sa credem ca veti fi in asentimentul nostru referitor la aceste reguli.

Toate prevederile acestui regulament sunt obligatorii pentru toti participantii la SAINT GEORGE, CITY OF DEBATE IV, iar pentru participantii minori se consideră ca un angajament asumat prin semnarea anexei 1.

Toti participantii se angajeaza să achite la sosire taxa de participare în valoare de: 50 ron/elev/arbitru/instructor.

1. Toate activitătile si orele mentionate în programul competitiei sunt obligatorii pentru toti participantii.

2. Fiecare participant se angajeaza să adopte o tinută decentă în toate aparitiile sale în public pe toată durata evenimentului.

3. Fiecare participant se angajeaza să îi trateze cu respect atât pe ceilalti elevi, traineri, arbitri, organizatori, cât si pe localnici.

4. Este interzis fumatul în spatii neamenajate.

5. Se recomanda ca reuniunile in grupuri mai mari sa aiba loc in spatiile special amenajate in cursul serii/noptii, pentru a nu ii deranja pe ceilalti participanti. Ora de stingere pentru debateri este 02.00.

6. Participantii se angajeaza să păstreze curătenia pe toată perioada evenimentului, atat in camere cat si in spatiile de dezbateri. Camerele pot fi verificate la sfarsitul fiecarei seri de instructori/organizatori.

7. Iesirea in afara spatiului de cazare destinat desfăsurării evenimentului se face cu anuntarea si aprobarea verbala a organizatorilor. După ora 21.00, părăsirea incintei Colegiului National Mihai Viteazul nu e permisa debaterilor (indiferent de varsta) fără însotirea unui instructor sau profesor.

8. Este interzis consumul de alcool si/sau narcotice pentru toti debaterii, ca si introducerea in incinta cazarii a acestora.

Orice pagube provocate de către participanti vor fi suportate integral de către acestia sau de către susținătorii legali ai acestora. Participantii vor răspunde legal pentru orice prejudicii aduse prin comportamentul lor sau în alte moduri patrimoniului/imaginii ARDOR.

Organizatorii îsi rezervă dreptul ca în cazul nerespectării aceste reguli, sa recurga de la avertisment pana la excluderea participantilor din competitie si penalizarea prin neparticipare la evenimente ulterioare, in cazuri agravante. Astfel, nerespectarea punctelor 1- 5 duce la avertisment iar nerespectarea punctelor 6-8 duce la eliminarea din competitie.


Semnatura participant,

ANEXA
ANGAJAMENT

Subsemnatii ___________________________ si _____________________________ in calitate de parinti ai fiului/fiicei nostru/noastre ____________________________________ cu domiciliul in ___________________ _______________________________________, telefon __________________________ prin prezenta intelegem si suntem de acord cu urmatoarele:

1. Participarea fiului/ fiicei noastre la competitia SAINT GEORGE, CITZ OF DEBATE IV, organizatA la sfantu Gheorghe, Judetul Covasna, in perioada 13,14 martie 2010.
2. Pe parcursul desfasurarii evenimentului, participantii trebuie sa respecte regulamentul si programul comunicat de catre organizatori, incepand cu momentul inregistrarii si terminand cu momentul predarii camerei.
3. Participantii vor suporta in mod direct sau in solidar cu celelalte persoane vinovate orice pagube materiale produse in incinta locului de desfasurare, in camera de cazare sau in salile de clasa.

Semnaturile si datele personale ale parintilor/ parintelui/tutorelui

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu