duminică, 19 iulie 2009

BURSELE SFÂNTU GHEORGHE

Proiectul de hotărâre cu care mă mândresc foarte mult se intitulează "Bursele Sfântu Gheorghe" şi crează cadrul de a oferi burse de excelenţă pentru cei mai buni tineri din oraş. Pentru 2009 vor fi acordate 5 burse a câte 2000 de lei / an şi vă ofer în cele ce urmează proiectul ...
AŞTEPT SĂ VĂ ÎNSCRIEŢI PENTRU BURSELE SFÂNTU GHEORGHE!


EXPUNERE DE MOTIVE
privind instituirea programului de spijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”


Solicit respectuos colegilor mei din Consiliul Local Sfântu Gheorghe ca începând cu anul 2009 să derulăm în fiecare an un program cadru de sprijinire a tinerilor din Sfântu Gheorghe, prin care să acordăm burse de excelenţă tinerilor din municipiu.
Sunt convins că veţi fi alături de mine în demersul de a sprijini tinerii din oraş prin mijloace specifice, încurajându-i practic să exceleze, pentru a ne asigura că vor avea un viitor bun în acest oraş. Pe lângă măsurile luate deja, după consituirea Comisiei de Tineret şi Sport, sunt convins că va fi de bun augur instituirea unor burse de excelenţe “Bursele Sfântu Gheorghe”.
În baza celor de mai sus, vă propun spre aprobare această hotărâre, cu modificările de rigoare ale comisiilor de specialitate din Consiliul Local Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, 14.07.2009

Mădălin GURUIANU
Preşedinte Comisia de Tineret şi Sport a C. L. Sfântu Gheorghe,
PROIECT DE HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă instituirea programului de spijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”.

Art. 2. Bugetul alocat pe anul 2009 în cadrul programului instituit prin art. 1 va fi asigurat din fondul de tineret al municipiului Sfântu Gheorghe.

Art. 3. Beneficiază de bursele de excelenţă - „Bursele Sfântu Gheorghe” – elevii din anul terminal de la unităţile de învăţământ liceal din municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza punctajului cel mai mare, obţinut de candidaţi conform grilei de punctaj utilizată la acordarea acestor burse (Anexa 1).

Art. 4 Candidaţii pentru bursele de excelenţă - „Bursele Sfântu Gheorghe - vor aplica la acest program pe baza unui dosar care să cuprindă următoarele documente: scrisoare de intenţie, C.V., alte documente la care se face referire în grila de punctaj a candidatului (adeverinţă de la şcoală pentru mediile anuale, copie după diplome şi certificate de participare, recomandări din partea organizaţiilor etc).

Art 5. Comisia de acordare a burselor de excelenţă - „Bursele Sfântu Gheorghe” este formată din membrii celor două comisii: Comisia de Tineret şi Sport şi Comisia de Învăţământ şi Cultură din cadrul Consiliului Local Sfântu Gheorghe.

Art. 6. Comisia de acordare a burselor poate decide retragerea sau imputarea bursei primite în cazuri speciale cum ar fi: depunerea de acte false şi abateri grave de la disciplină.

Art. 7. Graficul desfăşurării programului de acordare a burselor pentru anul curent este prevăzut în Anexa 2 la prezenta hotărâre.

Art. 8. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de Tineret şi Sport şi Comisia de Cultură şi Învăţământ.Anexa 1 (Metodologia de acordare a burselor de excelenţă - „Bursele Sfântu Gheorghe”)

Art 1. Grila de punctaj utilizată la acordarea burselor de excelenţă - „Bursele Sfântu Gheorghe” de către Consiliul Local Sfântu Gheorghe.

1. Suma celor 3 medii generale obţinute în fiecare an din primii 3 ani de liceu (clasa a IX-a, a X-a şi a XI-a)
2. Performanţe exprimate prin obţinerea de premii la concursuri * / olimpiade internaţionale – premiul I – 25 pct., premiul II – 20 pct., premiul III – 15 puncte, menţiune – 10 puncte, participare – 5 puncte (max. 50 puncte / an şcolar)
3. Performanţe exprimate prin obţinerea de premii la concursuri * / olimpiade naţionale – premiul I – 10 pct., premiul II – 8 pct., premiul III – 6 puncte, menţiune – 4 puncte, participare – 2 puncte (max. 20 puncte / an şcolar)
4. Performanţe exprimate prin obţinerea de premii la concursuri * / olimpiade judeţene – premiul I – 5 pct., premiul II – 3 pct., premiul III – 2 puncte, menţiune – 1 punct (max. 10 puncte / an şcolar)
5. Calităţi organizatorice - 1 punct / fiecare participare în organizarea unui proiect / eveniment în cadrul ONG-urilor sau Consiliilor Elevilor (max 5 puncte / an şcolar)

*prin concursuri se înţeleg competiţiile conform calendarului de concursuri ;I competi’ii publicat annual de către Ministerul Educaţiei şi Învăţământului.

Art. 2 Punctajul final va rezulta prin însumarea punctajelor obţinute la criteriile de acordare a burselor.

Art. 3 Bursele vor fi obţinute de candidaţii care vor înregistra cel mai mare punctaj pe întreaga activitate depusă.

Art. 4 În caz de egalitate perfectă departajarea se va face după primul criteriu din această grilă de punctaje.


Anexa 2

Art. 1 Pentru anul 2009, vor fi acordate 5 burse a câte 2000 de lei, bani acordaţi într-o singură tranşă primilor 5 candidaţi, conform punctajelor obţinute.

Art. 2 Graficul desfăşurării procedurii de acordare a burselor de excelenţă – „Bursele Sfântu Gheorghe” de către Consiliul Local Sfântu Gheorghe.

Nr. crt.
1. Depunerea dosarelor pentru obţinerea burselor de excelenţă - „Bursele Sfântu Gheorghe” 15 septembrie – 15 octombrie 2009
2. Afişarea la avizierul şi pe site-ul Consiliului Local a celor care s-au înscris pentru „Bursele Sfântu Gheorghe” 16 octombrie 2009
3. Afişarea la avizierul şi pe site-ul Consiliului Local a câştigătorilor „Burselor Sfântu Gheorghe” 15 noiembrie 2009
4. Contestaţii privind acordarea „Burselor Sfântu Gheorghe” 15 - 20 noiembrie 2009
5. Rezolvarea contestaţiilor 20 - 25 noiembrie 2009
6. Acordarea „Burselor Sfântu Gheorghe” în şedinţa ordinară din luna decembrie a Consiliului Local Sfântu Gheorghe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu